Nowe formy zaangażowania społeczności lokalnej

Inicjatywy partycypacyjne Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne stanowią nową formę zaangażowania społeczności lokalnej. Polegają na organizowaniu spotkań, warsztatów lub sondowań opinii, które umożliwiają mieszkańcom wyrażenie swoich potrzeb i preferencji dotyczących rozwoju swojego otoczenia. Budżet obywatelski Budżet obywatelski to kolejna inicjatywa partycypacyjna, która daje mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym. Pozwala im na proponowanie i głosowanie …