Home

Zapraszam wszystkich mieszkańców Turka na co tygodniowe spotkania osiedlowe, na których będziemy poruszać kwestię związane z rozbudowa i polepszeniem życia na osiedlach naszego miasta. To bardzo ważne, aby pamiętać o społeczeństwu również w takim wymiarze. Rada osiedla stojąca na czele poszczególnych części składowych miast jakimi są dzielnice dba o to, aby na danym osiedlu był zachowany należyty porządek, aby mieszkańcy byli ze swego miejsca zamieszkania zadowoleni i żeby sukcesywnie poprawiać ich życie.