Gmina

W naszym kraju wyróżnia się specyficzny podział administracyjny, w którym jedną z charakterystycznych jednostek okazuje się gmina. Jest to jednostka niższego szczebla oraz samorządu terytorialnego. Można też mówić o gminie w kontekście związku wyznaniowego. Jest to też synonim wspólnoty blachy miedziane samorządowej a niekiedy również wyznaniowej. Gminy obecne są nie tylko w Polsce, ale w każdym z krajów są odnoszone do innej grupy społecznej. Na tej podstawie można zatem stwierdzić, iż inna jest także ich podstawa prawna oraz ustrojowa i regulacje względem nim wyznaczone.