Innowacyjne podejście lokalnej społeczności: współtworzenie przyszłości i zrównoważone projekty

Wprowadzenie Krótka definicja innowacji społecznej Innowacja społeczna to nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów społecznych i ekonomicznych, które angażuje lokalną społeczność w proces tworzenia i wdrażania projektów. Obejmuje ona zarówno nowe pomysły, jak i zmiany w istniejących strukturach i systemach. Znaczenie lokalnej społeczności w kontekście projektów Lokalna społeczność odgrywa kluczową rolę w procesie innowacji społecznej. Jej …