Społeczeństwo przemysłowe, a tradycyjne

Społeczność ludzi: Spoleczenstwo przemyslowe

Pod pojęciem społeczeństwa przemysłowego kryje się społeczeństwo industrialne, które opiera się na przemyśle, jaki jest podstawą bytu tego tworu. To coś przeciwstawnego społeczeństwu tradycyjnemu. Chodzi o to, aby społeczeństwa te nie tylko stały się bardzo silnie rozwiniętymi ośrodkami, ale także zaczęły stanowić indywidualny twór.

Społeczność ludzi: Spoleczenstwo tradycyjne

Tradycyjne społeczeństwo to inaczej określenie zbiorowości preindustrialnej. Niekiedy mówiło się nawet o społeczeństwie kopieniackim czy pasterskim. W tej materii mowa o grupach społecznych, które nie funkcjonują jeszcze z zastosowaniem przemysłu. Są to społeczeństwa rolnicze, pierwotne, żyjące naturalnie, nienowocześnie. Kolejna kwestia to to, że informacja i rozwój w takim tworze ludzkim nie mają w ogóle znaczenia. Ludzie żyją w oparciu o gospodarkę opierającą się na rzemiośle oraz rolnictwie. Nie ma tu nic poza gospodarstwami domowymi. Cechą charakterystyczną okazuje się wysoki analfabetyzm a także życie w okolicach wiejskich.
Brak fabryk, wysokich technologii, innowacji. Pieniądze i względy materialne nie mają szczególnie dużego znaczenia.

Zobacz stronę autora: Rekuperacja Rzeszów