Społeczeństwo informacyjne

Kiedy nadrzędnym towarem staje się informacja, można mówić o społeczeństwie informacyjnym. Dla tej zbiorowości najistotniejsze jest właśnie przekazanie wiadomości, jej przechowywanie oraz przesyłanie. Informacja w tej https://wedding-bee.pl/oferta/ materii jest traktowana na równi z dobrem materialnym, a nawet uznawana za znacznie ważniejszą. Charakterystyczną cechą społeczeństwa informacyjnego jest wysoko rozwinięty dział usługowy. W większości mowa o nowoczesnych sektorach usługowych takich jak finanse, bankowość, informatyka czy telekomunikacja.
Walorem takiej zbiorowości jest też wysoki poziom funkcjonalności oraz silnie rozwinięta gospodarka, jakiej system opiera się w głównej mierze na wiedzy. Chodzi w takim społeczeństwie, żeby kreować społeczeństwo otwarte oraz urozmaicać życie społeczne.

Zobacz stronę autora: http://healthandfitness.pl