http://zegarydobosz.pl/4-zegary-wiszace
Kiedy nadrzędnym towarem staje się informacja, można mówić o społeczeństwie informacyjnym. Dla tej zbiorowości najistotniejsze jest właśnie przekazanie wiadomości, jej przechowywanie oraz przesyłanie. Informacja w tej materii jest traktowana na równi z dobrem materialnym, a nawet uznawana za znacznie ważniejszą. Charakterystyczną cechą społeczeństwa informacyjnego jest wysoko rozwinięty dział usługowy. W większości mowa o nowoczesnych sektorach usługowych takich jak finanse, bankowość, informatyka czy telekomunikacja. meble łazienkowe łódź
Walorem takiej zbiorowości jest też wysoki poziom funkcjonalności oraz silnie rozwinięta gospodarka, jakiej system opiera się w głównej mierze na wiedzy. Chodzi w takim społeczeństwie, żeby kreować społeczeństwo otwarte oraz urozmaicać życie społeczne. obrazy olejne